سرور مجازی

 • server-1

  • 1 گیگ رم
  • 1 هسته سی پیو
  • 40گیگ هارد
  • نامحدود ترافیک
  • 20 هزار تومان هزینه ماهیانه
 • server-2

  • 2 گیگ رم
  • 1 هسته سی پیو
  • 100گیگ هارد
  • نامحدود ترافیک
  • 25هزار تومان هزینه ماهیانه
 • server-3

  • 4 گیگ رم
  • 2 هسته سی پیو
  • 150گیگ هارد
  • نامحدود ترافیک
  • 40هزار تومان هزینه ماهیانه
 • server-4

  • 6 گیگ رم
  • 3 هسته سی پیو
  • 220گیگ هارد
  • نامحدود ترافیک
  • 65هزار تومان هزینه ماهیانه
 • server-5

  • 8 گیگ رم
  • 4 هسته سی پیو
  • 350گیگ هارد
  • نامحدود ترافیک
  • 75هزار تومان هزینه ماهیانه

Powered by WHMCompleteSolution