نمایندگی هاست (از سرور کاملا اختصاصی)

 • پلن 1

  • 10 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • اختصاصی بله DNs
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود FTP
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
  • 15000T قیمت ماهانه
 • پلن 2

  • 20 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • اختصاصی بله DNs
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود FTP
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
  • 20000T قیمت ماهانه
 • پلن 3

  • 50 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • اختصاصی بله DNs
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود FTP
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
  • 30000T قیمت ماهانه
 • پلن 4

  • 100 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • اختصاصی بله DNs
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود FTP
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
  • 45000T قیمت ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution