یافتن محصولات و سرویس ها

پلن 1
فضا:10 گیگ
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: Cpanel/WHM
DNs: اختصاصی بله
ایمیل: نامحدود
FTP :نامحدود
دیتابیس :نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی :نامحدود
قیمت ماهانه: 15000T
150,000ریال ماهانه
1,500,000ریال سالانه
پلن 2
فضا:20 گیگ
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: Cpanel/WHM
DNs: اختصاصی بله
ایمیل: نامحدود
FTP :نامحدود
دیتابیس :نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی :نامحدود
قیمت ماهانه: 20000T
200,000ریال ماهانه
2,000,000ریال سالانه
پلن 3
فضا:50 گیگ
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: Cpanel/WHM
DNs: اختصاصی بله
ایمیل: نامحدود
FTP :نامحدود
دیتابیس :نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی :نامحدود
قیمت ماهانه: 30000T
350,000ریال ماهانه
3,500,000ریال سالانه
پلن 4
فضا:100 گیگ
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: Cpanel/WHM
DNs: اختصاصی بله
ایمیل: نامحدود
FTP :نامحدود
دیتابیس :نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی :نامحدود
قیمت ماهانه: 45000T
450,000ریال ماهانه
4,500,000ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution