تبلیغات گوگل

 • 2

  • 3000 حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 600 توسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود حداکثر کلید واژه
  • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
  • پشتیبانی می شود کنترل پنل اختصاصی برتینا
  • ندارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • دارد طلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش لحظه ای
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بودجه دارد مدیریت زمان،مکان
  • پشتیبانی می شود امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
  • دارد تبلیغات موبایل
  • رایگان نمایش
  • رایگان گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
 • 3

  • 5000 حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 1000 توسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود حداکثر کلید واژه
  • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
  • پشتیبانی می شود کنترل پنل اختصاصی برتینا
  • ندارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • دارد طلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش لحظه ای
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بودجه دارد مدیریت زمان،مکان
  • پشتیبانی می شود امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
  • دارد تبلیغات موبایل
  • رایگان نمایش
  • رایگان گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
 • تبلیغات گوگل

  • 2000 حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 400 توسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود حداکثر کلید واژه
  • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
  • پشتیبانی می شود کنترل پنل اختصاصی برتینا
  • ندارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • دارد طلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش لحظه ای
  • پشتیبانی می شود دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بودجه دارد مدیریت زمان،مکان
  • پشتیبانی می شود امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
  • دارد تبلیغات موبایل
  • رایگان نمایش
  • رایگان گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش

Powered by WHMCompleteSolution