هاست بکاپ

 • B5

  رایگان!
  سفارش دهید
  • 5گیگ فضا
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 1 گیگ پورت
  • نامحدود FTP
  • اروپا محل دیتا سنتر
 • B10

  رایگان!
  سفارش دهید
  • 10گیگ فضا
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 1 گیگ پورت
  • نامحدود FTP
  • اروپا محل دیتا سنتر
 • B20

  رایگان!
  سفارش دهید
  • 20گیگ فضا
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 1 گیگ پورت
  • نامحدود FTP
  • اروپا محل دیتا سنتر
 • B50

  رایگان!
  سفارش دهید
  • 50گیگ فضا
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 1 گیگ پورت
  • نامحدود FTP
  • اروپا محل دیتا سنتر
 • B100

  رایگان!
  سفارش دهید
  • 100گیگ فضا
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 1 گیگ پورت
  • نامحدود FTP
  • اروپا محل دیتا سنتر

Powered by WHMCompleteSolution