هاست پر بازدید

 • P2

  • 100GB ترنسفر
  • 1 تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • 10000هزار تومان دومین افزودن
  • 15 هزار تومان ماهانه
  • 75هزار تومان 6ماه (1ماه تخفیف)
  • 135هزار تومان 12ماه (3ماه رایگان)
 • P5

  • 500GB ترنسفر
  • 2 تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • 10هزار تومان دومین افزودن
  • 25 هزار تومان ماهانه
  • 125هزار تومان 6ماه (1ماه تخفیف)
  • 225هزار تومان 12ماه (3ماه رایگان)
 • P6

  • 600GB ترنسفر
  • 3 تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • 10هزار تومان دومین افزودن
  • 35 هزار تومان ماهانه
  • 175هزار تومان 6ماه (1ماه تخفیف)
  • 315هزار تومان 12ماه (3ماه رایگان)
 • P7

  • 700GB ترنسفر
  • 4 تعداد دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • 10هزار تومان دومین افزودن
  • 45 هزار تومان ماهانه
  • 225هزار تومان 6ماه (1ماه تخفیف)
  • 405هزار تومان 12ماه (3ماه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution