یافتن محصولات و سرویس ها

P2
ترنسفر:100GB
تعداد دیتابیس:1
پارک دامین:نامحدود
دومین افزودن :10000هزار تومان
ماهانه : 15 هزار تومان
6ماه (1ماه تخفیف):75هزار تومان
12ماه (3ماه رایگان):135هزار تومان
150,000ریال ماهانه
750,000ریال شش ماهه
1,350,000ریال سالانه
P5
ترنسفر:500GB
تعداد دیتابیس:2
پارک دامین:نامحدود
دومین افزودن :10هزار تومان
ماهانه : 25 هزار تومان
6ماه (1ماه تخفیف):125هزار تومان
12ماه (3ماه رایگان):225هزار تومان
250,000ریال ماهانه
1,250,000ریال شش ماهه
2,250,000ریال سالانه
P6
ترنسفر:600GB
تعداد دیتابیس:3
پارک دامین:نامحدود
دومین افزودن :10هزار تومان
ماهانه : 35 هزار تومان
6ماه (1ماه تخفیف):175هزار تومان
12ماه (3ماه رایگان):315هزار تومان
350,000ریال ماهانه
1,750,000ریال شش ماهه
3,150,000ریال سالانه
P7
ترنسفر:700GB
تعداد دیتابیس:4
پارک دامین:نامحدود
دومین افزودن :10هزار تومان
ماهانه : 45 هزار تومان
6ماه (1ماه تخفیف):225هزار تومان
12ماه (3ماه رایگان):405هزار تومان
450,000ریال ماهانه
2,250,000ریال شش ماهه
4,050,000ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution